Geld voor omslag naar duurzaam moet eerlijker verdeeld

Vandaag in Trouw: Donald Pols over het belang van eerlijk omschakelen naar een duurzaam Nederland. We hebben iederéén nodig, niet alleen bedrijven.

Vergroenen via bedrijven is een veel te smalle basis voor de transitie, vindt Donald Pols. Nederlandse multinationals roepen het nieuwe kabinet op om werk te maken van de vergroening van Nederland. Dat is goed nieuws, want druk van grote bedrijven brengt stevig klimaatbeleid dichterbij. Maar eenzijdige nadruk op de rol van deze bedrijven in de omschakeling naar een duurzaam Nederland kan die omslag ook in gevaar brengen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat heel Nederland eigenaar wordt van de transitie. Lees de opinie

Loading...