english

Gasbesluit Kamp klap in het gezicht van de Groningers

Het gasbesluit van minister Kamp waarin de gaswinning in Groningen niet verder wordt verlaagd dan de 27 miljard m3 waartoe in november dit jaar al was besloten, is een klap in het gezicht van de Groningers. De aardbevingen in Groningen gaan met dit niveau van gaswinning onverminderd door, met grote schade en onacceptabele risico's voor de Groningers. Milieudefensie overweegt weer naar de rechter te stappen om dit besluit aan te vechten en roept alle Groningers op om 15 januari 2016 mee te lopen in een demonstratieve fakkeltocht die samen met de Groninger Bodem Beweging wordt georganiseerd.

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het is onbegrijpelijk dat minister Kamp vandaag geen serieuze plannen heeft gepresenteerd om onze gasafhankelijkheid in razend tempo af te bouwen. De minister blijft maar manieren zoeken om maximaal door te pompen, ten koste van de veiligheid van de Groningers én van het klimaat. Als we klimaatverandering onder de 1,5 graden willen houden - een ambitie die dit kabinet vorige week in Parijs heeft onderschreven! – dan moeten we sowieso af van alle fossiele brandstoffen, ook van gas. Als we werk maken van het energieneutraal maken van huizen en de industrie eindelijk eens maatregelen neemt hebben we het Gronings gas helemaal niet nodig.”

Kamp treuzelt weer waar actie geboden is

Vandaag publiceerde het ministerie van Economische Zaken een aantal nieuwe studies over de gaswinning in Groningen. Uit deze studies blijkt dat bij een warme winter 23 miljard kubieke meter gas voldoende is om leveringzekerheid aan huishoudens en industrie te garandere. Milieudefensie trekt hieruit de conclusie dat de gaswinning in Groningen per direct verder naar beneden kan, zeker nu de eerste helft van deze winter extreem warm is. Teuling: “Minister Kamp blijft zeggen dat de veiligheid van de Groningers voorop staat maar dit zijn holle woorden als uit ieder gasbesluit blijkt dat de inkomsten voor de staatskas de doorslag geven. We zullen sowieso af moeten van onze gasverslaving om de transitie naar een fossielvrije energievoorziening te maken. Laten we dat zo snel mogelijk doen en niet nog langer treuzelen

Gasverslaving benevelt Kamps visie

Milieudefensie vocht samen met Groningse burgers, de Groninger Bodem Beweging, de Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen het gasbesluit voor 2015 aan bij de Raad van State. Op 18 november 2015 gaf de Raad van State de aanklagers gelijk en legde de minister op de gaswinning verder omlaag te brengen van 33 miljard m3 naar 27 miljard m3 voor het gasjaar van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016 . Die 27 miljard m3 is volgens de Raad van State niet een veilig winningsniveau maar een winningsniveau waarmee de leveringszekerheid gegarandeerd zou zijn. Teuling: “In een extreem warme winter zoals nu kan dat winningsniveau nog veel verder omlaag. Ook kan de minister afspraken maken met de industrie over minder gasgebruik in koude periodes zodat het winningsniveau nog verder omlaag kan zonder dat huishoudens in de kou zitten. Maar Kamps uitgangspunt lijkt precies andersom te zijn: 'hoe kan ik zoveel mogelijk gas winnen binnen de grenzen van de wet'. Onacceptabel!”

Fakkeltocht in Groningen

Op 15 januari 2016 organiseren de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie een demonstratieve fakkeltocht in Groningen uit protest tegen het nieuwe winningsbesluit. Milieudefensie roept ook mensen van buiten Groningen op om mee te demonstreren. Het afbouwen van de gasverslaving is niet alleen goed voor Groningen maar ook noodzakelijk om klimaatverandering te stoppen.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...