english

Gas is geen optie volgens onderzoekers

Als we in Europa doorgaan met het verstoken van kolen, olie en gas in het huidige tempo, is de limiet voor de hoeveelheid CO2 die we nog mogen uitstoten al over negen jaar bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie dat is uitgevoerd door Professor Kevin Anderson en dr. John Broderick van het Tyndall klimaatcentrum. Zij hebben uitgerekend wat het Klimaatakkoord van Parijs betekent voor het gebruik van fossiele brandstoffen in de Europese Unie.

Dit onderzoek laat zien dat we echt van onze gasverslaving af moeten en de overheid nu ook snel werk moet maken van de overstap op duurzaam koken en stoken in heel Nederland. Gas importeren of er op rekenen dat we nog meer dan tien jaar door kunnen gaan met gas als 'transitiebrandstof' is geen optie. De onderzoekers laten zien dat het Klimaatakkoord daar vrijwel geen ruimte voor laat.

Haast

Uit dit onderzoek blijkt onomstotelijk dat we haast moeten maken met de energietransitie. De Nederlandse regering heeft met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs beloofd klimaatverandering serieus te nemen. Dat betekent dat we tot 2035 hebben om de zogenoemde energietransitie uit te voeren: onze huizen van het gas te halen en ook elders onze uitstoot van broeikasgassen naar nul te brengen. Het jaar 2050, waar het nieuwe kabinet zich op richt is veel te laat. Dat zou betekenen dat we CO2 blijven uitstoten en de CO2-deken om de aarde zo dik wordt dat de temperatuur meer dan 2 graden zal stijgen. De koolstofdioxide (CO2) die vrij komt bij het verbranden van aardgas is de belangrijkste oorzaak van het klimaateffect van aardgas. CO2 blijft honderden jaren in de atmosfeer aanwezig.

Meer weten? Lees ons persbericht of bekijk het hele rapport (Engels).

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan

Wil je meer weten?

Loading...