english

Dit doet klimaatverandering met onze gezondheid

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mens. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in een nieuw rapport. Iets om serieus rekening mee te houden dus. Dit zijn 4 grote bedreigingen voor onze gezondheid veroorzaakt door klimaatverandering. En hoe jij daar iets aan kan doen.

Basisbehoeften in gevaar

Schone lucht, veilig drinkwater, voldoende voedsel en een dak boven je hoofd behoren tot je basisbehoeften. Door klimaatverandering lopen deze behoeften voor miljoenen mensen gevaar. Vooral mensen in armere landen en mensen in kwetsbare situaties worden het snelst en het hardst geraakt. Met enorme risico's voor hun gezondheid .

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze gezondheid schrijft de WHO in een nieuw rapport. Jaarlijks overlijden steeds meer mensen door extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, stormen en overstromingen. Er ontstaan grote voedsel- en watertekorten door extreem weer en we zien een toename van gevaarlijke infectieziektes. Ook krijgen steeds meer mensen last van psychische problemen door klimaatrampen.

De gevolgen raken ons niet allemaal even hard. Toch zijn er ook behoorlijke risico's hier in Nederland en is de toekomst onzeker. Het is belangrijk om rekening te houden met die risico's, en jezelf waar mogelijk te beschermen.

1. Dodelijke hittegolven

Koel blijven in India tijden een hittegolf

Afgelopen zomer was het elke dag raak. Zo‘n intense hitte zagen we nog nooit. Van hittegolven in Canada en Siberië tot bosbranden in Zuid-Europa en Azië. Bij elke hittegolf gaan er meer mensen voor hun tijd dood en lopen ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen extra gevaar.  En het wordt elk jaar heter. Uit onderzoek blijkt dat het over 50 jaar vrijwel onleefbaar heet is voor een derde van de wereldbevolking.

Terwijl de hitte toeneemt, neemt ook het risico toe op allerlei gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, longklachten en hittestress. Dan helpt het om verkoeling te zoeken.

De echte oplossing ligt bij de grote bedrijven

Als we gevaarlijke klimaatverandering willen voorkomen, moeten grote vervuilende bedrijven stoppen met olie, kolen en gas. Als zij meedoen hebben we een kans. Maar uit zichzelf veranderen ze niet. Daarom is er een wettelijke klimaatplicht nodig die grote vervuilers verplicht snel te vergroenen. Door met zoveel mogelijk mensen een signaal af te geven aan de politiek, zorgen we samen dat die wet er komt. Help je mee?

2. Hollandse lucht is nergens meer gezond

Hoge fijnstofmetingen bij Tata Steel

Duizenden mensen in Nederland sterven jaarlijks aan de gevolgen van luchtvervuiling. Astma, hartaandoeningen of longkanker zijn allemaal mogelijke gevolgen van de lucht die je elke dag inademt. Er is steeds meer bewijs dat luchtvervuiling ernstige gevolgen heeft voor je lichaam. Door onze CO2-uitstoot te verminderen, zorgen we ook voor een gezondere lucht. En dus een betere gezondheid.

Onderweg naar uitstootvrij reizen

De uitstoot van auto‘s, vliegtuigen en schepen is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. Als we dat meteen aanpakken, boeken we de meeste winst. Zelf kan je bijvoorbeeld vaker de fiets, metro, tram of trein pakken en minder vliegen.

De overheid speelt de belangrijkste rol. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op duurzaam vervoer. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor een eerlijke prijs voor vliegen en te zorgen dat alternatieve vervoermiddelen, zoals de trein, betaalbaar zijn.

3. Een gezonde natuur is van levensbelang

Rosita met een stekkie

Een gezonde planten- en dierenwereld zorgt voor meer voeding, schoon water en minder kans op plagen en ziekten. Helaas gaan we slecht om met de natuur. Elke seconde verdwijnt er een voetbalveld aan bos. Overal ter wereld kappen we tropische regenwouden, om plaats te maken voor palmolie- of sojaplantages. Dat jaagt ook de klimaatcrisis verder aan.

Een feestje voor ziekteverspreiders

Miljoenen mensen zijn afhankelijk van gezonde natuur. Niet alleen voor voedsel en drinkwater, maar ook om ons te beschermen tegen gevaarlijke virussen. Door de kap van bossen dringen mensen steeds dieper door in de ongerepte natuur. Daar komen we in contact met nieuwe virussen die de wilde dieren die er leven als gastheer gebruiken. Virussen die daarvoor alleen in het bos voorkwamen, kunnen zich dan gemakkelijk verspreiden. Zeker als er veel mensen leven. Ze kunnen overspringen op huisdieren en vervolgens of direct op mensen. Maar liefst 60% van de virussen die de laatste 10 jaar zijn ontstaan komt van wilde dieren, 75% van dieren in het algemeen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Westnijlvirus, HIV, Ebola en Corona.

Wat kunnen we in Nederland doen?

Nederland bungelt onderaan het lijstje in Europa als het gaat om gezonde natuur. We zijn één van de dichtstbevolkte landen ter wereld en het grootste deel van ons land wordt gebruikt voor intensieve landbouw. Dat is niet zozeer de schuld van de boeren, de fout zit in het landbouwsysteem. Veel boeren willen de draai wel maken naar kleinere, duurzamere landbouw, maar je moet die ommezwaai wel kunnen betalen. Een transitiefonds voor boeren zou daarbij kunnen helpen.

4. Klimaatdepressie is in opkomst

Klimaatmars-David Stegenga

Door de klimaatcrisis raken steeds meer mensen in de put. Boosheid, wanhoop en verdriet zijn allemaal mogelijke reacties. Hoe blijf je mentaal gezond terwijl de aarde opwarmt? Voor sommige mensen is het ondraaglijk, zij zoeken psychische hulp. 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering, zo meldde het CBS in juni. Niet gek dus dat steeds meer mensen er onder lijden. Vooral jonge mensen en mensen die toch al kampen met mentale klachten, zoals een angst- of paniekstoornis hebben er last van.

Hoe ga je om met je angst voor klimaatverandering?

Stress kan verlammend zijn en het helpt om die verlamming te doorbreken door in actie te komen. Dan krijg je ook het gevoel terug dat je controle over dingen hebt. Daarbij geeft het ook een goed gevoel om iets te doen. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een buurtmoestuin, loop mee met de klimaatmars of lees deze tips om van je klimaatdepressie af te komen.

Teken voor een klimaatplicht voor grote vervuilers

Dankzij onze Klimaatzaak moet Shell van de rechter veel meer doen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. De CO2-uitstoot moet sneller en fors omlaag. Dat geldt niet alleen voor de activiteiten van Shell zelf, maar ook voor alle toeleveranciers. Dit vonnis is pure winst. Maar als de andere grote vervuilers gewoon doorgaan met vervuilen en mensenrechten negeren, komen we er niet.

Loading...