english

Debat in de Tweede Kamer over Eerlijk Omschakelen

Donderdag 15 juni gaat de Tweede Kamer in debat over de verdeling van de lasten van het klimaatbeleid. Aanleiding voor het 'dertigledendebat', voorheen spoeddebat, is een rapport dat CE Delft in opdracht van Milieudefensie schreef. Daarin staat dat als we het klimaatprobleem willen aanpakken dit eerlijker moet, zodat iederéén mee kan doen.

Om volledig om te schakelen naar een duurzame samenleving is een doorbraak nodig. Natuurlijk, je ziet overal om je heen windmolens en zonnepanelen oprukken. Maar de waarheid is dat Nederland veel kansen mist. Kansen op nieuwe groene banen, op gezonde lucht en op leefbare steden. Er zijn veel mensen die graag gebruik willen maken van deze kansen, maar dit niet kunnen. Met een eerlijker klimaatbeleid geven we iedereen de kans om mee te doen aan de omschakeling naar een duurzame samenleving. Dit noemen we eerlijk omschakelen. 

Obstakels

Het huidige klimaatbeleid is nu op meerdere manieren oneerlijk. De belastingen over gas, elektriciteit en brandstof raken armere huishoudens relatief driemaal zoveel als rijkere. Grote bedrijven betalen zelfs bijna niets. Energie-armoede dreigt voor armere huishoudens, terwijl wie in een klein huis woont, geen auto heeft en geen vliegvakanties boekt, juist veel minder CO2 uitstoot dan iemand die dat wél kan. En zeker minder dan een bedrijf als Shell of KLM.

Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

Op zich is die oneerlijke verdeling al erg genoeg, maar de kans is bovendien groot dat deze mensen zich uiteindelijk gaan verzetten tegen de klimaatmaatregelen omdat zij niet mee kunnen profiteren. Dat leidt tot vertraging in het halen van de Parijsdoelen. Om de enorme klus van een duurzame omschakeling goed te volbrengen, moet iedereen meedoen. Dat werkt alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en de grootste vervuilers het meest betalen. 

Volg het debat

Het debat kan je terugkijken op de website van de Tweede Kamer.

Kamer in debat over eerlijk klimaatbeleid: donderdag 15 juni, 13:45. Voor een klimaatbeleid voor iedereen. #klimaatbeleid pic.twitter.com/RNlScsTfD1

 

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...