english

De EU wil rechten van multinationals nog beter beschermen

De Europese Commissie wil een Multilateral Investment Court oprichten: in feite een Internationaal Gerechtshof speciaal om de rechten van multinationals te beschermen. Wij vinden dat een heel slecht idee.

Multinationals beschermd, burgers onbeschermd

Dit internationale gerechtshof voor investeerders is alleen maar bedoeld om multinationals te beschermen en niet de burger. Wij vinden dat er juist regels  moeten komen die mensenrechten, volksgezondheid en ons milieu beschermen. Regeringen moeten altijd vrij zijn om dringende problemen als klimaatverandering en sociaal-economische ongelijkheid aan te pakken, zonder bang te hoeven te zijn een peperdure claim aan hun broek te krijgen. Ben je het daarmee eens? Teken dan de petitie hieronder.

Vier redenen waarom wij NEE zeggen tegen het Multilateral Investment Court

1. Eenrichtingsverkeer: alléén buitenlandse investeerders krijgen toegang. Als wij verhaal willen halen bij een multinational, omdat deze ons milieu vervuilt, of slecht omgaat met haar werknemers, dan kan dat niet.

2. Geen verplichtingen voor investeerders: er staat geen enkele verplichting in het voorstel voor multinationals. Verder wordt er met geen woord gerept over hoe investeerders op hun beurt aansprakelijk gehouden kunnen worden als ze, op wat voor manier dan ook, schade veroorzaken.

3. Nationale rechtssystemen worden buitenspel gezet: waarom moeten Nederlandse bedrijven en burgers naar een Nederlandse rechtbank en waarom krijgt een investeerder het recht om ons nationale rechtssysteem te omzeilen?

4. Milieu- en arbeidsrechters worden buiten spel gezet:  in het voorstel staat dat de arbiters die zich over de claims moeten buigen experts moeten zijn op het gebied van investeringsrecht. Experts op het gebied van internationaal arbeids- en milieurecht zijn in dit speciale hof niet welkom. Dat vinden wij onacceptabel.

Zeg NEE tegen MIC - Teken de petitie!

Meer lezen?

Onze brief aan de leden van de Tweede Kamer over het Multilateral Investement Court vind je hier.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...