english

Consument voelt veel voor duurzame melk in supermarkt

Uit onderzoek blijkt dat consumenten veel voelen voor alleen nog duurzame melk in het schap. “Supermarkten kunnen zich daarmee niet meer verschuilen achter de consument die niet zou willen. Het tegenovergestelde blijkt waar”, stelt Bart van Opzeeland, campagneleider voedsel bij Milieudefensie.

Groot draagvlak voor duurzaam geproduceerde melk

We hebben I&O Research gevraagd onderzoek te doen naar de houding van consumenten ten opzichte van duurzame melk. Daaruit blijkt dat driekwart van hen er min of meer positief tegenover staat als supermarkten alleen nog duurzame melk verkopen. Bijna een derde is hier zonder meer voorstander van. Daarnaast ziet nog eens 44 procent voordelen van dit plan. Maar 15 procent is tegen.

6 cent per liter acceptabel

Bart van Opzeeland: “Klanten denken steeds vaker na over duurzaamheid en vinden dat supers dat best mogen stimuleren. Een ruime meerderheid van 86 procent van de klanten vindt een prijsstijging van zes cent per liter melk acceptabel. Zo lang gegarandeerd kan worden dat de melk eerlijk en duurzaam is geproduceerd.”

Eerlijk voor de boer

Ook wil 75 procent van de consumenten dat veehouders een eerlijke prijs voor de melk krijgen. Een meerderheid vindt het belangrijk dat koeien in de wei lopen (63 procent), en dat koeien lokaal veevoer krijgen (53 procent).

Te veel milieuschade

De productie van melk heeft een grote impact op klimaat en milieu. Zo word tropisch
regenwoud gekapt voor voer van de koe. Omdat de gemiddelde Nederlandse boer te weinig betaald krijgt voor zijn melk, is hij genoodzaakt te veel koeien te houden. Met een mestoverschot en extra uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

Ruim 55.000 handtekeningen

Milieudefensie heeft ruim 55.000 handtekeningen opgehaald voor duurzame melk in de supermarkten. Als supermarkten alleen nog duurzame melk verkopen, kunnen boeren milieuvriendelijker gaan werken. Als onze melk duurzaam wordt geproduceerd dan neemt het Nederlandse mestprobleem af, lopen koeien in de wei en krijgen ze veevoer uit Europa.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...