english

CETA kan nog steeds van tafel

30 oktober hebben de regeringsleiders van de Europese Unie en Canada het CETA-verdrag in Brussel ondertekend. Betekent dat nu dat het verdrag er komt, of zijn er nog mogelijkheden om de inwerkingtreding van CETA te voorkomen? Die mogelijkheden zijn er zeker nog! Hieronder een overzicht van hoe we er voor staan en wat er nog gedaan kan worden om CETA af te serveren.

Waar hebben de regeringsleiders hun handtekening onder gezet?

De regeringsleiders tekenden onlangs het hele CETA-verdrag, vergezeld met een gezamenlijke verklaring (Joint Interpretative Instrument). Het getekende verdrag is aangevuld met een aantal bezwaren van verschillende Europese lidstaten. Er is de afgelopen maanden vooral in Duitsland en België hard gewerkt aan een aantal extra toezeggingen. De belangrijkste daarvan komt uit Duitsland en houdt in dat de voorlopige inwerkingtreding van het hele verdrag van tafel is als één van de 28 lidstaten alsnog besluit het verdrag niet te ratificeren. Dus als één van de lidstaten alsnog tegen het verdrag stemt. Voor de Walen geldt dat het verdrag van tafel gaat als één van de lokale Belgische parlementen tegenstemt. Nederland heeft tot ons verdriet op geen enkel onderdeel voorbehoud gemaakt.

Wat hebben de Walen nog meer bereikt?

  •  4 van de 6 deelregeringen weigeren te tekenen als het ICS (Investment Court System) niet wordt aangepast. ICS is  het speciale claimsysteem voor buitenlandse investeerders, dat in het verdrag is opgenomen
  • Het Europees Hof van Justitie moet beoordelen of het geschillenbeslechtingsmechanisme voor investeringsbescherming (ICS) überhaupt wel ingevoerd mag worden, omdat het wel eens in strijd zou kunnen zijn met het Europees recht. Het zal dan politiek gezien heel lastig worden het verdrag alsnog door te laten gaan.

Wat gebeurt er nu de handtekening zijn gezet, treedt het verdrag dan in werking?

Nee, 90% van het CETA-verdrag treedt ‘voorlopig’ in werking als het Europees Parlement goedkeuring geeft. De behandeling staat nu gepland voor 14 december 2016.
Daarnaast moeten ook de nationale parlementen van de lidstaten en deelregeringen zowel in de EU als in Canada het verdrag ratificeren voor het volledig van kracht wordt. Dit betekent dat dan ook pas de bepalingen over investeringsbescherming en het ICS systeem in werking kunnen treden. Dit kan overigens nog jaren duren. In de tussentijd duurt de voorlopige inwerkingtreding voort totdat een van de partijen er de stekker uittrekt.

Wanneer praat de Tweede Kamer er dan over? En heeft dat dan nog zin?

De Tweede Kamer hoeft niet te wachten op goedkeuring van het Europees Parlement voordat zij over het verdrag stemt. Dus ook deze stemming kan al snel plaats vinden en er hangt veel van af.  Dankzij de toezeggingen aan de Duitsers en Belgen kan het verdrag van tafel als één lidstaat tegen is. Het zou daarom zomaar kunnen dat door deze stemming Nederland een stokje steekt voor CETA. Nederland is echt niet beter af met CETA! En daar gaan wij politici de komende maanden van overtuigen.

Waarom blijft Milieudefensie tegen CETA na al die aanpassingen?

Met de komst van verdragen als TTIP en CETA heeft onze democratie steeds minder te zeggen en de vrije markt steeds meer. Via dit soort verdragen geven we meer en meer privileges en bescherming aan multinationals en wordt het steeds moeilijker voor overheden en burgers om onze samenleving duurzamer en eerlijker te maken, terwijl dat juist zo hard nodig is. De lijst aan bezwaren is eindeloos, hieronder een overzicht van de meest belangrijke.

1 ICS is nog steeds onderdeel van het verdrag. In het verleden hebben multinationals al vaak gebruik gemaakt van dit soort claimsystemen.
Neem het Amerikaanse bedrijf Cargill. Zij sleepte in het verleden de Mexicaanse overheid voor het arbitragetribunaal. De Mexicaanse frisdrankindustrie suikerde haar drankjes altijd met Amerikaans ‘high fructose corn-syrup’. Toen de Mexicanen over wilden stappen op suiker geproduceerd door lokale boeren en een suikertaks invoerden, kregen ze een claim aan hun broek. De Amerikanen werden in het gelijk gesteld en ontvingen 77 miljoen dollar van de Mexicanen.Of de zaak die het Amerikaanse Lone Pine Resource tegen Canada aanspande omdat Canada het bedrijf niet toestond op hun grondgebied te boren naar gas. Met ICS als onderdeel van het verdrag, zullen zaken als deze zich in de toekomst ook in Nederland af kunnen spelen.

2 Milieudefensie wil graag overstappen naar een samenleving die vrij is van fossiele brandstoffen, als olie, kolen en gas. Met CETA lijkt die wereld echter steeds verder van ons af te komen staan. De fossiele industrie geniet onder het verdrag namelijk meer bescherming dan voorheen. Ook is Milieudefensie voorstander van ons voedsel zo lokaal mogelijk produceren en dus niet vanuit Canada, door middel van vervuilend transport, hier naartoe te halen.

3 In het huidige verdrag komen onze voedselstandaarden nog steeds onder druk te staan. De kiloknaller zal niet meer uit het koelvlak te weren zijn en onze zorgen over het voorzorgsprincipe blijven bestaan. In Canada mogen producten de markt op, totdat iemand bewijst dat ze schadelijk zijn. In Nederland werkt het andersom. Hier mag een product pas worden verkocht  als bewezen is dat het juist onschadelijk is. Als dit niet wordt aangepast in het verdrag komen er dus producten op de Europese markt waarvan we niet zeker kunnen zijn of ze schadelijk zijn voor bijvoorbeeld onze gezondheid of het milieu.
Er is geen komaa aan het verdrag veranderd, daarom blijven wij bij onze bezwaren.

Wat kunnen wij doen om CETA te stoppen?

Al het werk is niet voor niets geweest. Dat ICS geen onderdeel is van de voorlopige inwerkingtreding, is mede te danken aan alle discussies en protesten in Nederland en rest van de EU. Door alle aandacht in heel Europa staat CETA op de kaart en is er zelfs dankzij de Duitsers en Walen, ruimte gekomen om het verdrag alsnog af te serveren. De eerste stappen richting een referendum zijn inmiddels genomen. Met een referendum in Nederland kunnen we de Tweede Kamer de opdracht geven de ratificatie te blokkeren, een streep te zetten door dit verdrag en te beginnen aan een nieuwe en duurzame handelsagenda. De petitie teken je op https://ttip-referendum.nl/  De komende maanden gaan we door met actie voeren. Via petities, discussie-avonden, creatieve acties zoals TTIP GameOver en we blijven  de druk opvoeren vanuit de samenleving. Doe je mee? Houd onze site in de gaten of neem contact op met .

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...