english

Bescherming voor klimaatvervuilers

Nederlandse investeringsverdragen bemoeilijken wereldwijd de overstap naar duurzame energie. Dit rapport laat zien hoe. In dit rapport wordt verwezen naar een excell bestand: Energy related ISDS cases. Dat bestand vind je hier: https://milieudefensie.nl/actueel/energie-gerelateerde-isds-zaken.xlsx

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Bescherming voor klimaatvervuilers'
Bits Rapport_bescherming klimaat vervuilers.pdf — 1163 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...