english

Beroepschrift eist vernietiging gasbesluit

Milieudefensie vroeg op 12 december via een juridische weg vernietiging van het gasbesluit van minister Kamp van 1 oktober 2016. Dit deden wij samen met de Groninger Bodem Beweging, de Natuur- en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging. Volgens ons is het gasbesluit in strijd met de wet, omdat de leveringszekerheid boven de veiligheid van Groningers stond bij het bepalen hoeveel gas er gewonnen mag worden in Groningen. Ook wordt het advies van Staatstoezicht op de Mijnen niet opgevolgd en staat Kamp toe dat de NAM meer gas wint dan veilig wordt geacht.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Beroepschrift eist vernietiging gasbesluit'
Beroepschrift eist vernietiging gasbesluit.pdf — 1591 KB
Loading...