english

Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer

Samen met organisaties Natuur en Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties stuurden wij op 27 november 2018 deze brief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer. In de brief spreken wij onze zorgen uit over de totstandkoming en inhoud van het klimaatakkoord. In de brief lees je wat de belangrijkste punten zijn die volgens ons beter belicht zouden moeten worden in het klimaatakkoord.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer'
181127.021 BRF Vaste cie EZK Voortgang onderhandelingen klimaat- en energieakkoord KvdE.pdf — 460 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...