english

Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer

Samen met organisaties Natuur en Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties stuurden wij op 27 november 2018 deze brief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer. In de brief spreken wij onze zorgen uit over de totstandkoming en inhoud van het klimaatakkoord. In de brief lees je wat de belangrijkste punten zijn die volgens ons beter belicht zouden moeten worden in het klimaatakkoord.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer'
181127.021 BRF Vaste cie EZK Voortgang onderhandelingen klimaat- en energieakkoord KvdE.pdf — 460 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...