english

Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer

Samen met organisaties Natuur en Milieu, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties stuurden wij op 27 november 2018 deze brief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer. In de brief spreken wij onze zorgen uit over de totstandkoming en inhoud van het klimaatakkoord. In de brief lees je wat de belangrijkste punten zijn die volgens ons beter belicht zouden moeten worden in het klimaatakkoord.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Lobbybrief aan de woordvoerders energie en klimaat van de Tweede Kamer'
181127.021 BRF Vaste cie EZK Voortgang onderhandelingen klimaat- en energieakkoord KvdE.pdf — 460 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...