english

Input voor Algemeen Overleg Milieuraad

Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu hebben in een brief input gegeven voor het Algemeen Overleg Milieuraad op 20 februari 2018. In de brief doen wij suggesties voor verzoeken richting de staatssecretaris. Zaken die aan bod komen zijn: CO2 reductie, de Energieraad, het inkoopbeleid van schoon en duurzaam vervoer bij de overheid, de uitstoot van lucht- en scheepvaart en producentenverantwoordelijkheid (EPR).

Foto: Jeroen van Luin (Creative Commons)

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Input voor Algemeen Overleg Milieuraad'
180202_Input_GP_MD_NM_AO_Milieuraad_20-2.pdf — 49 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...