english

Veelgestelde vragen over Operatie Klimaat

Operatie Klimaat is begonnen. Doel: eerlijke klimaatoplossingen. Maar wat is Operatie klimaat eigenlijk? En wat zijn eerlijke klimaatoplossingen? Hier vind je antwoorden op deze en andere vragen.

 1. Wat is Operatie Klimaat?
 2. Waar kan ik Operatie Klimaat tegenkomen?
 3. Wat is het doel van Operatie Klimaat?
 4. Is Operatie Klimaat nodig?
 5. Wat zijn eerlijke klimaatoplossingen?
 6. Kan ik meedoen met Operatie Klimaat?
 7. Wat is er mis met het klimaatbeleid van het kabinet?
 8. Waarom werken jullie met stellingen?
 9. Is meer geld voor ov en de fiets een oplossing?
 10. Is het een oplossing als boeren een eerlijke prijs krijgen?
 11. Stopt de overheid nog steeds geld in olie, kolen en gas?
 12. Waarom is de uitstoot van broeikasgassen nog niet verboden?
 13. Worden de kosten van het klimaatbeleid wel eerlijk verdeeld?
 14. Zijn jullie oplossingen wel goed voor onze economie?
 15. Wat leveren jullie oplossingen eigenlijk op?

1. Wat is Operatie Klimaat?

Operatie Klimaat is een initiatief van Milieudefensie. Honderden vrijwilligers gaan de komende maanden de straat op. Ze bellen bij zoveel mogelijk mensen aan om te vragen hoe we het klimaatbeleid eerlijker kunnen maken. Ook online kun je meedoen via operatieklimaat.nl.

Dat doen we omdat de meeste mensen niets wordt gevraagd door de plannenmakers in Den Haag. Dat schiet niet op. We hebben iedereen nodig om klimaatverandering te stoppen. Met Operatie Klimaat vragen we zoveel mogelijk Nederlanders naar hun mening over eerlijke klimaatoplossingen. Zo maken we het klimaatbeleid iets van ons allemaal.

Met de antwoorden die we aan de deur en online ophalen, maken we het klimaatplan van ons allemaal. Daarmee zorgen we ervoor dat:

 • de politiek kiest voor eerlijke klimaatoplossingen;
 • groene alternatieven bereikbaar zijn voor iedereen;
 • grote bedrijven ook mee gaan doen.

Terug^

2. Waar kan ik Operatie Klimaat tegenkomen?

Allereerst natuurlijk online. Op operatieklimaat.nl vind je meer informatie en kun je meteen meedoen.

Maar we zijn ook overal in het land actief. Onze vrijwilligers gaan van start in Den Haag, Utrecht, Roermond, Rosmalen, Leeuwarden, Groningen, Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam en Leiden. Daarna gaan we ook naar andere gemeenten. Misschien bellen we wel bij jou aan.

Of was je ons al eerder tegengekomen? Dat kan, want onze vrijwilligers hebben op verschillende plekken in het land geoefend.

Terug^

3. Wat is het doel van Operatie Klimaat?

Het doel van Operatie Klimaat is zoveel mogelijk mensen te betrekken bij eerlijke klimaatoplossingen. Wat vinden de mensen in het land daarvan?

Wij zijn ervan overtuigd dat er oplossingen mogelijk zijn die goed zijn voor het klimaat én voor mensen. En dan niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen, maar voor iedereen. Wij denken dat de meeste Nederlanders achter eerlijke klimaatoplossingen staan. Dat gaan we de komende maanden testen.

Waar moet je bij eerlijke klimaatoplossingen aan denken? Bijvoorbeeld dat groene alternatieven bereikbaar zijn voor iedereen. Dus: duurzaam eten, zonnepanelen, schoon en aantrekkelijke manieren om je te verplaatsen, een alternatief voor de centrale verwarming. Maar je kunt ook denken aan: groene banen; meer ruimte voor de fiets en openbaar vervoer; een eerlijke prijs voor duurzaam boeren, zodat omschakelen aantrekkelijk wordt, en bijvoorbeeld; manieren waarop inwoners kunnen meepraten en meebeslissen over het verduurzamen van hun gemeente.

De resultaten van onze gesprekken komen terecht in het klimaatplan van ons allemaal. Daarmee gaan we in 2020 naar de politieke partijen in Den Haag, zodat zij ook kiezen voor eerlijke klimaatoplossingen. Tegen die tijd hebben we zoveel mensen gesproken dat ze er niet meer omheen kunnen. Doe je mee?

Terug^

4. Is Operatie Klimaat nodig?

Ja, Operatie Klimaat is heel hard nodig. Want Nederland loopt in Europa hopeloos achter als het om klimaat gaat. Er wordt wel veel over gepraat, maar nog bar weinig gedaan. Ondertussen warmt de aarde steeds verder op.

Als we erin slagen de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 à 2 graden dan kunnen we de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering voorkomen. Een grote uitdaging, maar het kan. Daar zijn eerlijke klimaatoplossingen voor nodig. Oplossingen die we nu niet terugzien in de plannen van de overheid. Daar gaan wij met onze campagne verandering in brengen.

Het kabinet durft geen knopen door te hakken. Grote bedrijven blijven buiten schot, terwijl gewone mensen de rekening betalen. Ook de luchtvaart en de grootschalige landbouw worden ontzien.

Met Operatie Klimaat krijg jij eindelijk ook iets te zeggen over het klimaatbeleid en hoe we dat eerlijker kunnen maken. Want met de antwoorden die Milieudefensie aan de deur en online ophaalt, maken we een klimaatplan van ons allemaal. Daarmee maken we het klimaatbeleid eerlijker.

Terug^

5. Wat zijn eerlijke klimaatoplossingen?

We kunnen van de klimaatcrisis een kans maken. Door de opwarming van de aarde te stoppen, en dat zó te doen dat we er allemaal op vooruit gaan: door te zorgen voor betere banen, gezonder voedsel, schone en veilige steden, en groene oplossingen voor iedereen. Dat zijn eerlijke klimaatoplossingen. Laten we die kans pakken.

Dit zijn de belangrijkste elementen:

Maak groene oplossingen bereikbaar voor iedereen: 

Gek genoeg is wat slecht is voor het klimaat meestal goedkoper dan wat goed is voor het klimaat. Daardoor zijn klimaatvriendelijke oplossingen voor veel mensen onbereikbaar. En subsidies voor zonnepanelen, isolatie, elektrische auto’s en andere groene oplossingen komen vooral terecht bij mensen met hogere inkomens. Omdat subsidies maar tot 25% van de kosten dekken. Veel mensen met een gewoon of lager inkomen hebben dus niks aan subsidies. Wij werken aan goed geïsoleerde huizen met duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam eten voor iedereen.

De vervuiler betaalt:

Dit betekent dat grote bedrijven gaan betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken. Dat doen ze nog bijna niet, maar daar is alle aanleiding voor. De CO2-uitstoot van 10 grote Nederlandse bedrijven is even groot als 3 keer de uitstoot van alle Nederlandse huishoudens samen. Daaronder: Tata Steel en de Shell raffinaderijen in Nederland. Met nieuwe wetten en regels zorgen we dat zij ook verantwoordelijkheid nemen en hun deel betalen. 

Niet alleen de uitstoot in Nederland aanpakken:

Grote Nederlandse bedrijven zoals Unilever en Shell en onze grootste banken werken over de hele wereld. Zij stoppen verreweg het grootste deel van hun geld in vervuilende activiteiten, zoals olie, kolen en gas en bijvoorbeeld palmolie. Daardoor blijft de CO2-uitstoot stijgen en gaat er nog steeds regenwoud verloren.

Ook onze import mogen we niet vergeten. We importeren steeds meer spullen van ver en laten de broeikasgassen die daarvan het gevolg zijn dus steeds meer in het buitenland achter. Die uitstoot wordt niet meegeteld. En het zijn juist de armste mensen in de wereld die de zwaarste gevolgen van klimaatverandering te verduren krijgen. Terwijl zij zelf bijna geen CO2 uitstoten. Dat is zeer onrechtvaardig.

Hoe we omschakelen bepalen we samen:

Het slechtste wat de overheid kan doen, is over de hoofden van mensen heen besluiten nemen. Vooral als het om besluiten gaat die gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. Wij zeggen: Neem mensen serieus. Geef mensen een stem in de beslissingen die genomen gaan worden. Daarom steunen we inwoners van steden, dorpen en buurten. Zodat ze sterker staan en kunnen meedenken en meebeslissen. Bijvoorbeeld over windmolens en hoe hun huizen van het gas af gaan. Met Operatie Klimaat betrekken we zoveel mogelijk mensen bij eerlijke klimaatoplossingen. Zodat het aanpakken van de klimaatcrisis iets van ons allemaal wordt.

En dat geldt niet alleen voor Nederland. Daarom werken we ook nauw samen met milieuorganisaties en gemeenschappen in landen rond de evenaar. Zodat we ook daar samen kunnen opkomen voor eerlijke klimaatoplossingen.

Terug^

6. Kan ik meedoen met Operatie Klimaat?

Jazeker. We juichen het zelfs toe. En je hoeft niet te af te wachten of onze vrijwilligers misschien bij jou aanbellen. Hier kan je meteen meedoen.

Terug^

7. Wat is er mis met het klimaatbeleid van het kabinet?

Er ligt een Nederlands klimaatakkoord op tafel, maar dit akkoord is op veel punten onvoldoende. Het kabinet kiest ervoor zoveel mogelijk bij het oude te laten. De echt belangrijke veranderingen die nodig zijn om de opwarming te beperken, ontbreken. Bovendien zijn de belangen van gewone mensen in het akkoord ondergeschikt aan de belangen van de grote bedrijven.

Al heel lang wijst de overheid naar gewone mensen. Als wij ons gedrag maar veranderen, komt het wel goed. ‘Een beter milieu begint bij jezelf’, heet dat dan. En natuurlijk kan je de auto wat vaker laten staan en minder vlees eten. Alle beetjes helpen. Maar als we de oorzaken niet aanpakken, kunnen we de klimaatcrisis niet oplossen. 

Dit zijn enkele van die oorzaken:

 • De overheid investeert meer in asfalt dan in goed openbaar vervoer of fietsvoorzieningen.
 • De overheid stopt veel meer geld in olie, kolen en gas dan in duurzame energie.
 • Wat slecht is voor het klimaat en vaak ongezond, is goedkoper dan wat gezond en duurzaam is (zoals ons eten).
 • Gewone mensen betalen meer om de uitstoot van broeikasgassen te beperken dan vervuilende bedrijven.   

Daarom hebben we ambitieuze en eerlijke klimaatoplossingen nodig. Ambitieus, zodat we de opwarming onder de 2 graden kunnen houden en de ergste problemen voorkomen. Maar ook dat de oorzaken van klimaatverandering echt worden aangepakt. En eerlijk, zodat de industrie haar eigen verduurzaming betaalt en een duurzaam leven voor iedereen haalbaar en betaalbaar wordt.

Terug^

8. Waarom werken jullie met stellingen?

Op operatieklimaat.nl en als we langs de deur gaan, leggen we je een serie stellingen voor. Dat doen we, omdat we op die manier zoveel mogelijk mensen kunnen spreken. En omdat we iedereen dan dezelfde vragen kunnen stellen. 

De stellingen zijn niet willekeurig. Ze hebben allemaal te maken met de oorzaken van klimaatverandering. Als we die aanpakken, kunnen we klimaatverandering stoppen en wordt iedereen er beter van. Bij vraag 7 worden enkele van die oorzaken besproken.

Terug^

9. Is meer geld voor ov en fiets een oplossing?

Met Operatie Klimaat vragen we jou om je mening. Maar misschien vraag je je af wat wij vinden. Dat lees je hier.

Investeren in goed openbaar vervoer en in fietsvoorzieningen is niet alleen duurzamer, er profiteren ook veel meer mensen van. Een kwart van de mensen met een lager inkomen heeft bijvoorbeeld geen auto of motor en een derde heeft geen rijbewijs. Zij profiteren dus niet of nauwelijks mee van de aanleg van snelwegen.

Maar de overheid steekt nog steeds heel veel geld in vormen van vervoer die slecht zijn voor het klimaat. Er gaat veel minder geld naar duurzame alternatieven.

Toch komt 27% van de Nederlandse CO2-uitstoot van het verkeer. Daaronder valt niet alleen de uitstoot van het wegverkeer, maar ook de uitstoot van het vliegverkeer en de scheepvaart. En die uitstoot neemt naar verwachting alleen maar toe, tot 36% in 2030 en 46% in 2050. Tenzij we andere keuzes maken.

Terug^

10. Is het een oplossing als boeren een eerlijke prijs krijgen?

Met Operatie Klimaat vragen we jou om je mening. Maar misschien vraag je je af wat wij vinden. Dat lees je hier.

Als boeren die duurzaam werken een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, wordt omschakelen aantrekkelijk. Dan kunnen we gaan werken aan de landbouw van de toekomst. Met een gesloten kringloop, zodat de aarde niet wordt uitgeput.

Nu komt bijna 19% van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen van de landbouw. Dat vraagt om grote veranderingen. Overigens niet alleen vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Ook stikstof zorgt voor grote problemen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de Nederlandse en de Europese overheid boeren gestimuleerd om te groeien. Tot op de dag van vandaag gaat de schaalvergroting van de landbouw door: zoveel mogelijk produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Kleine boeren verdwenen steeds meer.

Ook in landen als Brazilië en Indonesië ontstonden gigantische akkers waar maar 1 gewas verbouwd wordt. Denk aan soja voor ons veevoer en oliepalmen waar palmolie van gemaakt wordt. Palmolie zit in bijna de helft van de producten die bij ons in de supermarkt staan. Dat ging ten koste van de oorspronkelijke bewoners die van hun land werden verdreven. En gigantische stukken regenwoud werden en worden ervoor omgehakt.

Deze manier van landbouw is ongezond voor het klimaat en voor de boeren. Het is een doodlopende weg.

Terug^

11. Stopt de overheid nog steeds geld in olie, kolen en gas?

Je zou het niet verwachten, maar het is echt waar. De overheid in Nederland geeft financiële steun aan de consumptie en productie van olie, kolen en gas. Nog steeds. Ondanks de steeds alarmerender berichten over de opwarming van de aarde. Het gaat in totaal om tussen de 2,5 en 7,6 miljard euro per jaar.

Op welk bedrag je uitkomt, hangt af van de definitie die je hanteert. Op basis van de definitie van de World Trade Organization (WTO), die wordt gebruikt door de 153 lidstaten van de WTO, kom je uit op 7,6 miljard euro. Elk jaar weer. 

Het gaat bijvoorbeeld om: 

 • de lucht- en scheepvaart die geen belasting betaalt voor brandstof (3,5 miljard);
 • de glas- en tuinbouw die minder belasting betaalt voor gas (bijna 100 miljoen);
 • steun voor de productie van olie, kolen en gas in het buitenland en de infrastructuur die daar bij hoort (2,2 miljard).

Overigens steken de grootste Nederlandse banken ook nog steeds veel meer geld in olie, kolen en gas dan in duurzame energie. Denk aan ING, ABN AMRO en de Rabo bank. 74% van hun energieleningen gaan nog steeds naar ouderwetse energiebedrijven die op olie, kolen of gas draaien. Daarmee blijven ze klimaatverandering dus aanjagen.

Terug^

12. Waarom is de uitstoot van broeikasgassen nog niet verboden?

Met Operatie Klimaat vragen we jou om je mening. Maar misschien vraag je je af wat wij vinden. Dat lees je hier.

100 grote bedrijven zorgen samen voor 71% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Er is geen wet die dat verbiedt. En dat is best gek, als je bedenkt hoe groot de gevolgen zijn als we hier niet snel iets aan doen.

Sterker nog, juist deze multinationals doen er alles aan om wereldwijd invloed uit te oefenen op regeringen. Met maar 1 doel: de invoering van ambitieuze en eerlijke klimaatoplossingen vertragen. Er zijn wetten nodig om af te dwingen dat dit soort grote bedrijven hun gedrag veranderen en gaan betalen voor de schade die ze veroorzaken.

Terug^

13. Worden de kosten van het klimaatbeleid wel eerlijk verdeeld?

Met Operatie Klimaat vragen we jou om je mening. Maar misschien vraag je je af wat wij vinden. Dat lees je hier.

Tot nu toe worden de kosten niet eerlijk verdeeld. Gewone mensen en het midden- en kleinbedrijf betalen veel meer voor het klimaatbeleid dan grote bedrijven. En mensen met een lager inkomen zijn naar verhouding het meeste kwijt. Het kabinet zegt dat de overstap van gas op een duurzaam alternatief voor iedereen aantrekkelijk gemaakt wordt. Daar heeft Milieudefensie hard aan getrokken. Maar hoe dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. 

Nu al zijn veel gezinnen meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan energiekosten. Veel van die gezinnen wonen in oude, slecht geïsoleerde huizen waar veel aan moet gebeuren. Zij zouden er door de klimaatmaatregelen niet op achteruit mogen gaan.

Misschien vraag je je af of klimaatmaatregelen wel betaalbaar zijn? Het antwoord is: ja. Klimaatmaatregelen zijn een investering in de toekomst. Ze kosten nu geld. Maar op de langere termijn leveren ze ook geld op. Er is bovendien geld genoeg. Dat geld gaat nu alleen naar de verkeerde dingen (zie vraag 11). Dat vraagt wel om een actieve rol van de overheid en de politiek. Haal het geld weg bij activiteiten die het klimaat schaden, stimuleer duurzame initiatieven en zorg dat echt iedereen mee kan doen.

Terug^

14. Zijn jullie oplossingen wel goed voor onze economie?

Kunnen we het ons permitteren om niets of te weinig te doen aan de klimaatcrisis? Nu niets doen, kost later in ieder geval veel meer geld. Dat heeft de zeer gerespecteerde Britse econoom Nicholas Stern al in 2006 duidelijk gemaakt in een rapport voor de Britse regering. Het is economisch verstandig om zo snel mogelijk om te schakelen.

Bovendien leveren die investeringen nieuwe banen op en nieuwe bedrijvigheid. Dat zie je nu al gebeuren. Voor windmolens op zee is zelfs al helemaal geen subsidie meer nodig. We moeten er wel voor zorgen dat de mensen die werken in verouderde bedrijfstakken die verdwijnen niet aan hun lot worden overgelaten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in de kolenoverslag werken. We doen dit samen.

Terug^

15. Wat leveren jullie oplossingen eigenlijk op?

Met eerlijke klimaatoplossingen zorgen we voor betere banen, gezonder voedsel, veilige steden. Met meer aandacht voor zorg en onderwijs. Met eerlijke klimaatoplossingen gaan we er allemaal op vooruit.

Velen van ons maken zich zorgen over de richting die onze samenleving is ingeslagen. Over egoïsme, zelfverrijking en uitbuiting. Over het afwentelen van vervuiling op de armste mensen op aarde. Over eindeloze economische groei ten koste van onze natuur en gezondheid.

We lopen tegen de grenzen aan van wat ons klimaat en de aarde nog aan kunnen. We beginnen in te zien dat het zo niet verder kan gaan. Jongeren gaan massaal de straat op, omdat ze begrijpen dat zij de gevolgen moeten dragen als we niet nu in actie komen.

Wij staan op een kruispunt. We kunnen kiezen om een beetje bij te sturen maar verder zoveel mogelijk bij het oude laten. Dan lopen we enorme risico's. Klimaatverandering kan dan echt uit de hand lopen. En we laten in ieder geval een kans liggen om egoïsme, zelfverrijking en uitbuiting te voorkomen. Of we maken een andere keuze. We doen wat nodig is om klimaatverandering te stoppen én we veranderen onze samenleving en de wereld en maken er wat beters van. De keus is aan ons. Laten we die kans pakken. Doe je mee?

Terug^


Operatie Klimaat wordt ondersteund door The Minor Foundation for Major Challenges.

Loading...