english

Veelgestelde vragen over ons onderzoek naar de miljardensteun voor grote vervuilers

De Nederlandse overheid sponsort grote vervuilende bedrijven met 8,3 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Hier vind je veelgestelde vragen over dit onderzoek en de antwoorden.

 1. Wat is het doel van dit nieuwe onderzoek?
 2. Wat is het probleem?
 3. Wat is de oplossing?
 4. Hoeveel is 8,3 miljard euro?
 5. Wat betekenen deze subsidies voor mij? En waarom moet ik me hier zorgen over maken?
 6. Hoe draagt dit nieuwe onderzoek bij aan het stoppen van klimaatverandering?
 7. Hoe draagt dit onderzoek bij aan een rechtvaardigere wereld?
 8. Wat kan ik doen om te helpen?
Dit onderzoek heeft Milieudefensie gedaan in samenwerking met Oil Change International. Bekijk de factsheet.

1. Wat is het doel van dit nieuwe onderzoek?

Dit nieuwe onderzoek toont aan dat grote vervuilende bedrijven nog steeds heel erg veel financiële overheidssteun krijgen. Terwijl je vanwege de klimaatcrisis zou verwachten dat we juist stoppen met het gebruik en de productie van olie, kolen en gas.

Samen met zoveel mogelijk mensen laten we de Kamerleden en ministers weten dat we dat geld beter kunnen investeren in duurzame oplossingen. Sponsor de toekomst, niet het verleden! 

2. Wat is het probleem?

Uit ons nieuwe onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid grote vervuilende bedrijven jaarlijks steunt met 8,3 miljard euro. Dat is 8,3 miljard te veel. De productie en het gebruik van olie, kolen en gas veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering. Bosbranden, overstromingen en extreem weer zijn het gevolg. En dat is nog maar het begin. Ook komen bij de productie regelmatig mensenrechtenschendingen voor.

In 2013 deed Nederland al de belofte om in 2020 (dit jaar dus) geen overheidssteun meer te geven aan de vervuilende industrie. Het tegenovergestelde is helaas het geval. De overheid blijft geld pompen in grote vervuilers. Minstens 8,3 miljard euro per jaar. Onaanvaardbaar.

02063-graphic financiele steun-1080.png

3. Wat is de oplossing?

De oplossing ligt voor de hand: investeer in de toekomst! We kunnen die 8,3 miljard euro veel beter steken in groene, rechtvaardige oplossingen. Denk aan energiebesparing, duurzame energie (zoals windmolens en zonnepanelen) en een groen banenplan. Daar profiteren we allemaal van.

Juist nu, tijdens de coronacrisis, is het cruciaal dat grote vervuilende bedrijven eerlijk gaan bijdragen aan een duurzame toekomst. Op dit moment betaalt de industrie bijvoorbeeld amper energiebelasting. De overheid kan dat veranderen, zodat de vervuiler betaalt. Logisch toch?

4. Hoeveel is 8,3 miljard euro?

8,3 miljard euro is zoveel geld, dat het moeilijk te bevatten is. Daarom hebben we voor je uitgezocht wat je nog meer met dit gigantische bedrag kan doen. Want het kan veel beter, duurzamer en eerlijker.

Met 8,3 miljard euro zouden we ook kunnen:

 • Bijna 6,5 miljoen huishoudens voorzien van windenergie.
 • Meer dan 2,1 miljoen huishoudens voorzien van zonnepanelen.
 • Bijna 2 miljoen OV-jaarkaarten met onbeperkt treinreizen uitdelen.

02063-graphic-verzameling04-1200.png

5. Wat betekenen deze subsidies voor mij? En waarom moet ik me hier zorgen over maken?

De 8,3 miljard euro waarmee de overheid vervuilende bedrijven steunt, is ons belastinggeld. Dat geld is bedoeld voor publieke voorzieningen. Voorzieningen die bijdragen aan een gezonde, veilige, leefbare samenleving. Daar horen olie, kolen en gas absoluut niet meer bij. Daarom is het belangrijk dat de overheid ons geld beter gaat besteden.

6. Hoe draagt dit nieuwe onderzoek bij aan het stoppen van klimaatverandering?

We hebben in Parijs afgesproken om de aarde niet meer dan 1,5 graad op te laten warmen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot wereldwijd in 2030 met 45% zijn afgenomen en in 2050 helemaal naar 0. Om dit te kunnen bereiken, moeten we nú aan de slag. Stoppen met fossiele subsidies is cruciaal om deze doelen te bereiken. Het zorgt namelijk voor een afname van 7,7% CO2-uitstoot in 2025 (11,7 megaton). Dat is net zoveel als de jaarlijkse uitstoot van 2,3 miljoen huishoudens. Of de jaarlijkse uitstoot van 3,4 miljoen auto's.

Het afschaffen van deze subsidies levert ook net zoveel klimaatwinst op als de sluiting van 3 (!) kolencentrales. Dit zouden we overigens vandaag al kunnen doen.

02063-graphicCO2daling-1080.png

7. Hoe draagt dit onderzoek bij aan een rechtvaardigere wereld?

Veel olie, kolen en gas wordt in het mondiale Zuiden gewonnen. In bijvoorbeeld Nigeria, Mozambique en Oeganda. De mensen die daar wonen zien meestal niks terug van de winsten van de grote fossiele multinationals, zoals Shell. Sterker nog, ze wonen midden in de ellende die deze industrie veroorzaakt: olierampen, watervervuiling, ernstige luchtvervuiling, landroof en onderdrukking van de lokale economie zoals visserij of toerisme. Daar komen de gevolgen van klimaatverandering nog bovenop. Zoals extreem weer en zeespiegelstijging.

De Nederlandse overheid draagt hier helaas aan bij. De steun aan de fossiele industrie zorgt ervoor dat deze bedrijven doorgaan met vervuilen en het veroorzaken van onrecht. Ook worden minder rijke landen afhankelijk van olie, kolen en gas. Terwijl zo’n economie helemaal geen toekomst heeft.

8. Wat kan ik doen om te helpen?

Teken de petitie: laat de politiek weten dat het steunen van de fossiele industrie voorbij is. We kunnen veel beter investeren in een duurzame economie. Samen hebben we meer invloed. Dankjewel!

Teken de petitie

Loading...