english

Veelgestelde vragen over de oproep tot duurzaam herstel

Milieudefensie roept de politiek op tijdens de coronacrisis ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Misschien vraag je je af waarom we juist nu met deze petitie komen. Of wil jij weten waarom wij het over groene banen hebben? Lees onze antwoorden op deze en andere vragen.

 1. Waarom starten jullie deze oproep terwijl de coronacrisis nog in volle gang is?
 2. Waar roepen jullie de overheid toe op?
 3. Wat gaan jullie met deze oproep doen?
 4. Geeft de regering echt 8 miljard euro aan vervuilende bedrijven?
 5. We komen door corona terecht in een economische crisis. Waarom beginnen jullie dan over groene banen?
 6. Wat bedoelen jullie precies met groene banen?
 7. Is dat groene banenplan betaalbaar?
 8. Ons belastinggeld inzetten voor goede dingen. Wat bedoelen jullie daarmee?
 9. De overheid is er toch alleen voor Nederland en de mensen die nu leven?
 10. Hebben jullie zelf ook ideeën voor hoe we Nederland duurzaam kunnen maken?
 11. Waarom doen jullie deze oproep?
 12. Verdienen jullie hier geld mee?
 13. Wat bedoelen wij met belastinggeld voor KLM?1. Waarom starten jullie deze oproep terwijl de coronacrisis nog in volle gang is?

Het oplossen van de coronacrisis is in het belang van iedereen. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken. De komende periode bouwen we samen onze economie en ons land weer op. Het is dan belangrijk om de juiste afwegingen te maken om de mensen een echt toekomstperspectief te bieden. Daarom moeten wij als land nu investeren in de vitale beroepen, groene banen en betaalbare klimaatoplossingen.  

Terug^

2. Waar roepen jullie de politiek toe op?

Om de economie weer op te bouwen, vragen we om een ambitieus groen banenplan. We vragen de overheid groene voorwaarden te stellen aan staatssteun voor grote bedrijven. We stellen voor dat met belastinggeld groene en eerlijke keuzes worden gestimuleerd. En tot slot vragen we de overheid om verder te kijken dan het hier en nu: hou ook rekening met toekomstige generaties en mensen in zogenaamde ontwikkelingslanden. Zo pakken we met het economisch herstel gelijk de klimaatcrisis aan.

Terug^

3. Wat gaan jullie met deze oproep doen?

We verzamelen de komende periode steun voor onze oproep. Namens de ondertekenaars gaan we de oproep aanbieden aan de politiek. Meer informatie hierover volgt later. We laten de ondertekenaars weten wanneer en waar we de oproep gaan aanbieden. Vanzelfsprekend houden we daarbij de 1,5 meter in acht (of wat op dat moment de geldende RIVM-adviezen zijn).

Terug^

4. Geeft de regering echt 8 miljard euro aan vervuilende bedrijven?

Ja. Sterker nog, het is zelfs iets meer. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid grote vervuilende bedrijven jaarlijks steunt met 8,3 miljard euro. Dat is 8,3 miljard te veel. De productie en het gebruik van olie, kolen en gas veroorzaakt gevaarlijke klimaatverandering. Bosbranden, overstromingen en extreem weer zijn het gevolg. En dat is nog maar het begin. Ook komen bij de productie regelmatig mensenrechtenschendingen voor.

In 2013 deed Nederland al de belofte om in 2020 (dit jaar dus) geen overheidssteun meer te geven aan de vervuilende industrie. Het tegenovergestelde is helaas het geval. De overheid blijft geld pompen in grote vervuilers. Minstens 8,3 miljard euro per jaar. Onaanvaardbaar.

02063-graphic financiele steun-1080.png

5. We komen door corona terecht in een economische crisis. Waarom beginnen jullie dan over groene banen?

Door de coronacrisis zullen mensen hun baan gaan verliezen. Zij willen zo snel mogelijk perspectief op werk. Dan kun je 2 dingen doen: geld stoppen in vervuilende bedrijven en alles bij het oude laten óf zorgen voor groene banen. Wij stellen het laatste voor. Dan slaan we namelijk 2 vliegen in 1 klap: een baan voor wie werk zoekt en een duurzaam toekomstperspectief voor Nederland. 

Terug^

6. Wat bedoelen jullie precies met groene banen?

Met groene banen bedoelen we belangrijke en klimaatvriendelijke banen. Denk aan:

 • de zorg, waar ze nu keihard werken om coronapatiënten te helpen;
 • de bouw, waar men hard bezig is om huizen te isoleren en gasvrije wijken te bouwen;
 • de vakmensen die windmolens en zonneparken bouwen;
 • het onderwijs, waar onze kinderen leren hoe ze bij kunnen dragen aan een betere wereld;
 • boeren, die met biologische kringlooplandbouw voor ons voedsel zorgen;
 • het openbaar vervoer, waar ze (ook nu) zorgen dat mensen naar hun werk kunnen en dat we elkaar (straks) weer kunnen opzoeken;
 • ambtenaren bij gemeenten, provincies en het Rijk die onze economie vergroenen.

Terug^

7. Is dat groene banenplan betaalbaar?

De coronacrisis laat zien dat de overheid in noodsituaties snel geld op tafel kan leggen. Die daadkracht is zeker in deze tijd hard nodig. De vraag is dus niet of dat geld er wel is. De vraag is waar we het in gaan investeren. Gaan we door op de oude weg? Investeren we in de oude economie, waarin vervuilers niet betalen en de risico’s voor de samenleving zijn. Of gaan we investeren in een groene economie, met groene banen? Het antwoord lijkt ons overduidelijk.

Terug^

8. Ons belastinggeld inzetten voor goede dingen. Wat bedoelen jullie daarmee?

Er zijn volop investeringen nodig in de landbouw, het openbaar vervoer en in de isolatie van onze huizen. Maar ook het onderwijs en de zorg hebben juist nu veel geld nodig. Als we hierin investeren, draagt dit enorm bij aan het welzijn van alle Nederlanders. De omschakeling naar een duurzame energievoorziening en duurzame woningen vraagt veel menskracht (zowel hersens als handen). Dus er is volop werk, ook voor mensen die nu nog werkzaam zijn in vervuilende sectoren.

Terug^

9. De overheid is er toch alleen voor Nederland en de mensen die nu leven?

De verantwoordelijkheid van de overheid houdt niet op bij de 17 miljoen mensen die nu leven en bij de grenzen van Nederland. Het is juist deze generatie die verantwoordelijkheid moet nemen voor de volgende generaties. Door de klimaatcrisis nu aan te pakken. En het is onze manier van leven die een groot effect heeft op de rest van de wereld. Op mensen in landen die de middelen niet hebben om zich te beschermen. Zij zijn het grootste slachtoffer van klimaatverandering.

Terug^

10. Hebben jullie zelf ook ideeën voor hoe we Nederland duurzaam kunnen maken?

Jazeker! We hebben de afgelopen periode voorstellen gedaan voor een economie waarbij mens en klimaat centraal staat. Dit noemen wij de Klimaateconomie.  In zo'n gezonde, toekomstbestendige economie wordt vervuiling belast en vergroening beloond.

Wij vragen van de overheid:

 1. Een lagere energierekening door woningisolatie voor iedereen (door een warmtefonds in te stellen)
 2. Minder geld naar asfalt, een veelvliegerstaks en kilometerheffing. Meer geld naar OV en fietsen.
 3. Goedkoper groente en fruit, 100% biologisch vlees en zuivel en een eerlijke vleesprijs (door een landbouwtransitiefonds)

Meer weten? Hier lees je meer over ons plan voor de Klimaateconomie

We hebben onze plannen laten doorrekenen door onderzoeksbureau CE Delft.
Bekijk de doorrekening van CE Delft

Terug^

11. Waarom doen jullie deze oproep?

Er is nu terecht heel veel aandacht voor corona. Onze oproep is bedoeld om het kabinet en de Tweede Kamer te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen. Want als we onze economie gaan herbouwen, kun je dat op de ouderwetse manier doen of op een slimmere manier. Laten we direct zorgen voor groene banen. En Nederland een duurzaam perspectief bieden.

Terug^

12. Verdienen jullie hier geld mee?

Milieudefensie is een non-profit organisatie. Wij verdienen geen geld met petities. Ook verkopen wij geen gegevens aan derden door. Onze inkomsten zijn afkomstig uit 3 bronnen. Allereerst uit lidmaatschappen en donaties van het publiek. Daarnaast krijgen we voor ons internationale werk geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot slot is Milieudefensie beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Meer informatie vind je in ons jaarverslag.

13. Wat bedoelen wij met belastinggeld voor KLM?

KLM hoeft geen belasting te betalen over brandstof (kerosine) en vliegtickets zijn vrijgesteld van btw. Onderzoek van Milieudefensie toont aan dat overheidssteun voor fossiele bedrijven jaarlijks ruim 8 miljard euro bedraagt. Ruim een kwart daarvan bestaat uit de belastingvoordelen voor de luchtvaart. Het gaat om maar liefst 2,1 miljard euro per jaar. Ieder jaar, al jaren.

Terug^

Loading...