english

Actievoorwaarden Actiepakket Duurzaam Herstel

De gegevens die je hier invult, bewaren we in onze administratie. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om (zoals bepaald in de AVG). Lees onze privacybepaling voor alle details.

Op deze actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Actievoorwaarden in het kort

  • Meedoen is in principe gratis (je maakt alleen eenmalig €1 over als bevestiging van je gegevens). Een gift wordt op prijs gesteld als tegemoetkoming of dekking van de kosten voor de productie en verzending van het actiepakket.
  • Je persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en vastgelegd in de donateursadministratie van Milieudefensie.
  • Heb je je telefoonnummer ingevuld? Dan bellen we je mogelijk om je te informeren over onze campagnes en over de mogelijkheden om Milieudefensie te steunen.
  • Neem voor vragen of wijzigingen contact op met onze Servicelijn: 020 6262 620 of service@milieudefensie.nl
  • Je kan je altijd afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden.

Uitgebreide actievoorwaarden

Meedoen aan deze actie is in principe gratis (m.u.v. een eenmalige transactie van €1 ter identificatie). Een gift wordt op prijs gesteld. Deze gift is een tegemoetkoming of dekking van de kosten voor de productie en verzending van het actiepakket. Hoofdelement van deze actie is het aanvragen van een actiepakket met daarin 5 bloeikaarten. Van deze kaarten kan je er zelf één zaaien. De overige bloeikaarten kan je doorsturen naar familie, vrienden of bekenden. Op deze pagina kan je daarnaast ons verhaal via social media te verspreiden en de campagne ondersteunen met een donatie.

Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan het achterlaten van: naam, achternaam, adres, telefoonnummer op onze actiepagina en/of het doen van een eenmalige donatie via deze actiesite. De persoonsgegevens die hierbij worden achtergelaten worden vastgelegd in de donateursadministratie van Milieudefensie. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG ) worden behandeld. Lees hier meer over in onze privacyverklaring.

Indien deelnemers van de actie zich (eerder) hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden zij over het verloop van de campagne geïnformeerd per e-mail. De deelnemers kan worden gevraagd in actie te komen voor deze en andere campagnes van Milieudefensie. De deelnemer geeft de organisator toestemming via e-mail te informeren over acties en campagnes en/of om de deelnemer te vragen donateur te worden.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan altijd eenvoudig door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt.

Het doen van een donatie aan Milieudefensie en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt middels beveiligde webformulieren.

Wil je meer weten?

Loading...